Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/11/2018 na wykonanie usługi szkolenia członków organów (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz pracowników stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/11/2018 na wykonanie usługi szkolenia członków organów (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz pracowników stowarzyszenia