Ogłoszenie o posiedzeniu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

W nawiązaniu do zapisów § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, zwaną dalej Radą, Przewodniczący Rady zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15 – sala nr 234, odbędzie się posiedzenie Rady.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”. Szkolenie umożliwi przedstawienie podstawowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucyjnych.