Projekty grantowe

Projektu grantowy pt. „Organizacja wydarzeń mających na celu promocję kultury i produktów lokalnych oraz zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego”


 

W dniDSC_0896u 25 marca br. we Frączkowie odbył się Jarmark Wielkanocny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólne Horyzonty”. Celem Jarmarku było przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego związanego z Wielkanocą, a także promocja produktów lokalnych i tradycyjnych. Do udziału w Jarmarku zaproszono koła gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenia i organizacje, szkoły oraz producentów lokalnych wyrobów spożywczych.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć z tego wydarzenia  …