Projekty własne

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Wodnym szlakiem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy   Nr 00268-6935-UM0830001/18 zawartej w dniu 29.05.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

 

 

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Szlakiem mitów i legend Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00277-6935-UM0830002/18 zawartej w dniu 14.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.