PROW 2014 - 2020, Włączenie społeczności lokalnej

Ocena lokalnych strategii rozwoju zakończona !

Szanowni Państwo,

Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  z wielką przyjemnością informuje, że w dniu 8 kwietnia 2016r. rozstrzygnięty został konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Radość nasza jest tym bardziej uzasadniona, iż Lokalna Strategia Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 otrzymała 237 punktów, zajmując zaszczytne pierwsze miejsce w województwie opolskim na 10 lokalnych grup działania (LGD), które uczestniczyły w konkursie. Otrzymaliśmy tym samym maksymalną kwotę wsparcia o jaką wnioskowaliśmy tj. ponad 3 mln euro na realizację naszej LSR.

W tym szczególnym momencie, chcielibyśmy serdecznie podziękować Samorządom Gmin, członkom stowarzyszenia, Grupie Roboczej, Grupie Eksperckiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, Powiatowemu Urzędowi Pracy, mieszkańcom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wnieśli swój wkład w opracowanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dziękujemy za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo, które miało  realny wpływ na opracowany dokument strategiczny, a tym samym na  przyszły kierunek działania stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania.

Przed nami teraz kolejny etap – realizacji LSR.

Jeszcze raz dziękując za pomoc, liczymy na dalszą współpracę i aktywność w pozyskiwaniu środków poprzez LGD.

 

Zarząd stowarzyszenia
Nyskiego Księstwa Jezior i Gór


14.04.2016

W dniu 19 lutego br. w Hotelu Aspen w Podlesiu odbyło się pierwsze spotkanie Polskich i Czeskich Partnerów z obszaru działania Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz MAS Hrubý Jeseník. Łącznie reprezentowanych było ok. 40 podmiotów.

prow_2014_foto_aspen


Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania sie z projektem proponowanych kryteriów, działaniami komunikacyjnymi oraz ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii na adres email: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl w terminie do dnia 04.12.2015 r. do godz. 15.30.27.11.2015

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej za nami19 listopada 2015r. w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie odbyło się trzecie spotkanie Grupy Roboczej – przedstawicieli 3 sektorów z każdej gminy, współpracującej przy tworzeniu nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR NA LATA 2014-2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.


24.11.2015

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem celów do Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Zapraszamy do zgłaszania uwag i sugestii na adres email: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl w terminie do dnia 12.10.2015 do godz. 12:00.


05.10.2015

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej za nami 30 sierpnia 2015r. w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie odbyło się drugie spotkanie Grupy Roboczej – przedstawicieli 3 sektorów z każdej gminy, współpracującej przy tworzeniu nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR NA LATA 2014-2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce. Spotkanie poświęcone było określeniu celów LSR, ustaleniu ich hierarchii i sposobów ich realizacji oraz identyfikacji grup docelowych


30.09.2015

W związku z trwającymi pracami związanymi z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do wypełniania zamieszczonych poniżej anonimowych ankiet skierowanych do młodzieży oraz lokalnej społeczności, których celem jest diagnoza lokalnych potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości pozyskania funduszy ze środków Unii Europejskiej. Ankieta diagnozująca lokalne potrzeby – Nyskie Księstwo Jezior i Gór ink: wypełnij  Ankieta dla młodzieży z Nyskiego Księstwa Jezior i Gór link: wypełnij


16.09.2015

Projekt Analizy SWOT – Konsultacje społeczne. Oceń mocne i słabe strony! Skomentuj szanse i zagrożenia! Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Analizy SWOT, która została wypracowana podczas konsultacji społecznych oraz warsztatów dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do zgłaszania uwag, sugestii, propozycji zmian oraz wprowadzenia elementów, których nie umieszczono w opracowanej analizie SWOT na adres maila: stowarzyszenie_nyskieksiestwo@op.pl do dnia 20.09.2015 r.


03.09.2015

Cykl spotkań Grupy Roboczej – rozpoczęty W dniu 31 sierpnia 2015r. odbyło się w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej współpracującej przy tworzeniu nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NYSKIEGO KSIĘSTWA JEZIOR I GÓR NA LATA 2014-2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce. W skład Grupy Roboczej weszli przedstawiciele 3 sektorów z każdej gminy reprezentujący organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz JST


03.09.2015

Spotkania z przedsiębiorcami w ramach prac nad nową LSR W dniach 19-21 sierpnia 2015r. Nyskie Księstwo Jezior i Gór zorganizowało dodatkowo w każdej z 8 gmin, spotkania konsultacyjne w zakresie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR dotyczących tworzenia nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.


21.08.2015

W dniach 19-20 sierpnia 2015r. odbyły się kolejne 4 spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną, organizowane przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór w zakresie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, dotyczące tworzenia nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.       W zorganizowanych spotkaniach na terenie gmin: Otmuchów, Paczków, Głuchołazy i Korfantów udział wzięli liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, radni, przedstawiciele JST, rolnicy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, którym -na sercu leży” przyszłość i rozwój Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.


06.08.2015

W dniach 28-29 lipca 2015r. odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną, organizowane przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór w zakresie analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR dotyczących tworzenia nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014- 2020 dla obszaru gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.