Wyniki naboru nr: I/2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór


LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM I LSR w ramach naboru nr I/2017 przeprowadzonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w dniach 23.06.2017 – 07.07.2017 r.

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA  w ramach naboru nr I/2017 przeprowadzonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w dniach 23.06.2017 – 07.07.2017 r.