Ankieta monitorująca dla beneficjentów i grantobiorców PROW 2014-2020

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020:

 

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020: