„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

realizuje operację pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój turystyki”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 04.05.2020 – 23.10.2020

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 55 602,31 zł

Zakres operacji: przeprowadzenie warsztatów/pokazów ginących zawodów z ceramiki, malowania na szkle, malowania na drewnie, malowania pierników i wyplatania ze sznurków, stoiska wystawienniczego podczas imprezy plenerowej (Jarmarku ze św. Ritą) z lokalnymi miodami, konfiturami, sokami i pączkami z różą, zorganizowanie wyjazdu studyjnego do MAS Hrubý Jeseník w Bruntálu i na czeskie Morawy.

Priorytet 3: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Efekty: Umiejętność tworzenia łańcucha dostaw żywności i skracania go przez producentów i przetwórców, tworzenie grup producenckich, nowych płaszczyzn współpracy, wypromowania walorów turystycznych i ich rozwoju poprzez zdolność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych, rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego w wyniku promowania rękodzielnictwa i przeprowadzania warsztatów ginących zawodów. Ponadto przewidywany jest rozwój dziedzictwa kulinarnego, umiejętność reklamowania i sprzedaży produktów lokalnych rękodzielników, przetwórców, producentów i osób zajmujących się turystyką, a także zyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie Centrum Produktu Lokalnego.

Celem operacji jest stworzenie podstaw do budowy Centrum produktu Lokalnego oraz rozwój turystyki poprzez rozwój produktów lokalnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór