Projekt współpracy pn. „Czas na produkt lokalny!”

Film promocyjny dokumentujący działania realizowane przez partnerów w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn.

Czas na produkt lokalny!

mająca na celu:

  1. Promocja lokalnej kultury materialnej i niematerialnej poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego (cel realizowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór)
  2. Stworzenie atrakcyjnej oferty w oparciu o lokalne zasoby (cel realizowany przez Stowarzyszenie „EURO-COUNTRY”)
  3. Realizacja projektu współpracy polegającego na stworzeniu wspólnej oferty turystycznej w zakresie produktów i usług lokalnych z obu stron granicy (cel realizowany przez MAS Hrubý Jeseník)

 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00007-6936-UM0830003/20 zawartej w dniu 11.05.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 1 660 196 zł.