Wyniki naboru nr: I/2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór


LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z KONKURSEM NA WYBÓR GRANTOBIORCÓW ORAZ ZGODNYCH Z ZAKRESEM TEMATYCZNYM LSR w ramach konkursu nr I/2017/G przeprowadzonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w dniach 14.06.2017 – 04.07.2017 r

LISTA ZADAŃ WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach konkursu nr I/2017/G przeprowadzonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w dniach 14.06.2017 – 04.07.2017 r.