„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

Plan operacyjny na lata 2022-2023, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

realizuje operację pn. „Wpływ Produktów Lokalnych na rozwój obszarów wiejskich”.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie

Termin realizacji operacji: 04.05.2023 – 15.10.2023

Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 26 540,00 zł

 

Zakres operacji: w ramach operacji przeprowadzone zostaną warsztaty ginących zawodów (malowania ceramiki, malowania biżuterii z drewna oraz malowania pierników), podczas których lokalni twórcy ludowi podzielą się z uczestnikami, tradycją oraz doświadczeniem dotyczącym rękodzielnictwa. Planowane są również stoiska wystawiennicze z degustacją produktów i potraw lokalnych, stworzonych przez regionalnych kucharzy. Podczas wydarzenia zaplanowane zostało także uroczyste wręczenie certyfikatów Produktu Lokalnego Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. W kolejnym etapie operacji przewiduje się dwa szkolenia kulinarne dla mieszkańców terenu LGD, które przeprowadzone zostaną przez profesjonalnego szefa kuchni. Myślą przewodnią szkolenia ma być idea ‘zero waste’, czyli maksymalnego wykorzystania surowców spożywczych, zmniejszając objętość odpadków ekologicznych. W szkoleniu przewidziany jest nadzór doświadczonych restauratorów z ośrodka formacyjno-wypoczynkowego „Rybak”. Wymienione działania będą na bieżąco dokumentowane, czego rezultatem ma być krótki film promocyjny.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel KSOW 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

Efekty:

  1. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
  2. Tworzenie nowych płaszczyzn współpracy, promowania walorów regionalnych i ich rozwoju, a także rozwój społeczno-gospodarczy, tradycji ludowych i dziedzictwa kulturowego.
  3. Rozwój dziedzictwa kulinarnego.
  4. Natychmiastowym oraz mierzalnym efektem będzie publikacja filmu promocyjnego w mediach społecznościowych, a także przeszkolenie 30 osób w ramach szkoleń kulinarnych – zero waste oraz 30 osób w ramach warsztatów ginących zawodów.
  5. Promowanie lokalnych rękodzielników, przetwórców, producentów, a także zyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie przyszłych warsztatów oraz szkoleń, w tym powielanie dobrych praktyk nabytych podczas szkolenia kulinarnego i warsztatów ginących zawodów, zyskanie nietuzinkowej wiedzy i umiejętności na temat danych warsztatów.
  6. Długotrwałym efektem będzie wypromowanie obszarów wiejskich i atrakcji w postaci alternatywnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Cel operacji: Stworzenie możliwości promowania umiejętności, wiedzy i tradycji przekazywanych przez twórców ginących zawodów. Rozpowszechnianie wiedzy na temat istotności Produktów Lokalnych dla rozwoju regionu,  rękodzielników oraz ich towarów, które mogą się pozytywnie przyczynić do pogłębiania wiedzy o tradycjach i dziedzictwie regionu opolskiego oraz podniesieniu jakości życia na wsi poprzez rozwój i poszerzanie oferty produktów lokalnych i zapewnienie dodatkowych miejsc pracy osobom żyjącym na obszarach wiejskich. Celem operacji jest również wzmocnienie patriotyzmu lokalnego i przynależności do kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru opolskiego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór