Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, obowiązująca do 21.11.2018

Procedura

 


Załączniki do procedury
 


Karty oceny przedsięwzięć