Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca do dnia 22.11.2017

Procedura

 


Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć