Ankieta - ocena jakości udzielonego doradztwa przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Ankieta – ocena jakości udzielonego doradztwa przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór.