Projekty własne

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Orienteering Nyskiego Księstwa” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00611-6935-UM0830008/20 zawartej w dniu 07.09.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

 


 

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Szlakiem rodzinnym Nyskiego Księstwa” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00620-6935-UM0830009/20 zawartej w dniu 19.10.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

 


 

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Wodnym szlakiem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy   Nr 00268-6935-UM0830001/18 zawartej w dniu 29.05.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

 

W ramach operacji zostało zamontowanych 20 filarów informacyjno-promocyjnych o charakterze małej architektury przy atrakcyjnych turystycznie zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie obejmującym LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Opis danego obiektu zawiera informacje nt. powierzchni obiektu, jego głębokości, długości w przypadku rzek, fauny i flory występującej w danym akwenie i jego sąsiedztwie, a ponadto inne interesujące informacje dotyczących danego akwenu. Na obszarze całego terenu NKJiG rozsiane są różnego rodzaju akweny wodne, do których zaliczamy duże jeziora, zbiorniki, łowiska, prywatne gospodarstwa wodne, prywatne stawy z miejscem atrakcyjnego spędzenia czasu, złowienia osobiście ryby, z miejscem na zabawę dla najmłodszych. Miejsca te pozwalają urozmaicić sam pobyt, czyli np. możliwość uprawiania różnych sportów wodnych, plażowania, wycieczek rowerowych, udziału w cyklicznych wydarzeniach, czy np. wędkowania. W 20 takich miejscach można zobaczyć nasze słupki, do których może doprowadzić nas mapa i aplikacja stworzona specjalnie do tego szlaku. Można ją znaleźć pod adresem: http://www.szlakiemwodnym.pl/. Na znakach umieszczone są kody QR, które po zeskanowaniu przenoszą nas do strony internetowej, gdzie można uzyskać szersze informacje na temat danego akwenu niż zamieszczone na filarze, można poruszać się po wytyczonej trasie od bieżącej lokalizacji lub innego wskazanego punktu w obszarze objętym zasięgiem aplikacji, skorzystać z wcześniej przygotowanej przez administratora trasy, po której będą nawigowani przy uwzględnieniu wskazanego punktu startowego, wyszukiwać punkty w oparciu o kryteria określane przez administratora, brać udział konkursach i innych formach interakcji przygotowanych przez administratora, być inicjatorami grup tematycznych – tworzą grupę oraz zapraszają do niej innych użytkowników, dodawać własne opinie oraz media widoczne w ich profilu lub dla wskazanych przez nich użytkowników grup tematycznych, wytyczać własne trasy dostępne na ich profilu oraz dla wskazanych grup tematycznych. Ponadto zostały zakupione gadżety promocyjne w postaci: zawieszek zapachowych, pocztówek w formie kolorowanki oraz kredek.

 


 

 

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Szlakiem mitów i legend Nyskiego Księstwa Jezior i Gór” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00277-6935-UM0830002/18 zawartej w dniu 14.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 50 000,00 zł.

 

W ramach operacji zostało zamontowanych 20 filarów informacyjno-promocyjnych o charakterze małej architektury, przy obiektach atrakcyjnych turystycznie, do których przypisana jest legenda lub mit związany z terenem obejmującym LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Opis danego obiektu będzie zawierał m.in. informacje takie jak: mit lub legenda dotycząca danego obiektu oraz  inne interesujące informacje dotyczące obszaru na którym znajduje się obiekt którego dotyczy mit lub legenda. W 20 takich miejscach można zobaczyć nasze słupki, do których może doprowadzić nas mapa i aplikacja stworzona specjalnie do tego szlaku. Można ją znaleźć pod adresem: http://legendyksiestwa.pl/. Na znakach umieszczone są kody QR, które po zeskanowaniu przenoszą nas do strony internetowej, gdzie można uzyskać szersze informacje na temat danej lokalizacji, niż zamieszczone na filarze, można poruszać się po wytyczonej trasie od bieżącej lokalizacji lub innego wskazanego punktu w obszarze objętym zasięgiem aplikacji, skorzystać z wcześniej przygotowanej przez administratora trasy, po której będą nawigowani przy uwzględnieniu wskazanego punktu startowego, wyszukiwać punkty w oparciu o kryteria określane przez administratora, brać udział konkursach i innych formach interakcji przygotowanych przez administratora, być inicjatorami grup tematycznych – tworzą grupę oraz zapraszają do niej innych użytkowników, dodawać własne opinie oraz media widoczne w ich profilu lub dla wskazanych przez nich użytkowników grup tematycznych, wytyczać własne trasy dostępne na ich profilu oraz dla wskazanych grup tematycznych. Ponadto zostały zakupione gadżety promocyjne w postaci: pokrowców na telefon, pocztówek w formie kolorowanki oraz kredek.