Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, obowiązująca do 08.12.2021

Procedura

 


Załączniki do procedury
 


Karty oceny przedsięwzięć