Projekty grantowe

Projekty grantowe realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięć:

  1.   2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych
  2.   1.2.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu