Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, obowiązująca od 09.12.2021

Procedura

 


Załączniki do procedury


Karty oceny przedsięwzięć