Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, obowiązująca od 17.05.2017

Procedura

 


Załączniki do procedury


 


Karty oceny przedsięwzięć