logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/06/2021

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/06/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zaprojektowanie, przygotowanie, sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę F.H.U. Europartners Mirosław Dudek z Tych.

 

 

 

Data opublikowania: 21.06.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 17 maja 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych (stolarka) polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 83 do 84). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Sp.J.

 

 

Data opublikowania: 07.06.2021


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 17 maja 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych (stolarka) polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 81 do 82). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez MARCIN PACHURA KOW-PLAST.

 

 

Data opublikowania: 07.06.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 7 maja 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych (stolarka) polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 67 do 80). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Sp.J.

 

Data opublikowania: 07.06.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 26 marca 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 1 do 66 oraz od 85 do 274). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez AS-BUD Szawełło Adam.

 

Data opublikowania: 12.05.2021


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/02/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/02/2021 z dnia 04 luty 2021 r. na przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Piotra Jaworskiego, zam. Górki.

 

Data opublikowania: 12.02.2021


 

 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 04/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/05/2020 z dnia 07 maja 2020 r. na szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu:

  1. RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń własnych

na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Pawła Rodaka zam. w Warszawie.

 

Data opublikowania: 02.02.2021


 

 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 03/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/05/2020 z dnia 07 maja 2020 r. na szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu:

  1. Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny

na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Pawła Rodaka zam. w Warszawie.

 

Data opublikowania: 02.02.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/01/2019 z dnia 04 stycznia 2019 r. na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych i piśmienniczych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę ARTIM Sp. z o.o. z Opola.

 

 

Data opublikowania: 02.02.2021


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/04/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę SIGMA Joanna Rąpała.

 

Data opublikowania: 02.02.2021