logo_na_www

Rozstrzygniecie postępowania ofertowego

 nr 01/01/2024

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/01/2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku na świadczenie usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze księgowej spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę BIURO RACHUNKOWE METIS Talik Wioletta z siedzibą w Nysie.

Data opublikowania: 11.01.2024

 


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 04/09/2023

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na zaprojektowanie, wykonanie, sprzedaż i dostawę nadruku promocyjnego na artykułach papierowych w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 26 września 2023 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej, oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VII.3 zapytania ofertowego.

Data opublikowania: 09.10.2023

 


 

logo_na_www

Rozstrzygniecie postępowania ofertowego

 nr 05/09/2023

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 05/09/2023 z dnia 26 września 2023 roku na sprzedaż i dostawę czekolady do Centrum Produktu Lokalnego, Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę SEMPRE GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Data opublikowania: 09.10.2023

 


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 01/05/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/05/2023 z dnia 9 maja 2023 roku na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę SIGMA Joanna Rąpała z siedzibą w Chojna.

Data opublikowania: 15.05.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 01/04/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/04/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Artim Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Data opublikowania: 19.04.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 01/03/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/03/2023 z dnia 23 marca 2023 roku na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń
w Centrum Produktu Lokalnego

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Panią Mię Suś zamieszkałą w Jędrzychowie.

.

Data opublikowania: 28.03.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 01/02/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/02/2023 z dnia 01 lutego 2023 roku na sprzedaż, dostawę podłączenie oraz uruchomienie sprzętu elektronicznego w Centrum Produktu Lokalnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z jego obsługi.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę PROTON SYSTEMS Marcin KRZYSZOWSKI  z siedzibą w Pawłowiczkach.

Data opublikowania: 06.02.2023


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 09/01/2023

dotyczy świadczenia usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze informatycznej spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem biura stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na świadczenie usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze informatycznej spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem biura stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 27 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej, oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VIII.3 zapytania ofertowego.

Data opublikowania: 02.02.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 06/01/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 06/01/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku na sprzedaż, dostawę oraz uruchomienie straganu mobilnego z kołami do Centrum Produktu Lokalnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z jego obsługi.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę SH Investments Sp. z o.o.  z siedzibą w Pabianicach.

 Data opublikowania: 01.02.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 07/01/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 07/01/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku na wykonanie, dostawę oraz montaż stolików będących wyposażeniem pomieszczeń w Centrum Produktu Lokalnego.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę WITOLD PALUCH FUH „KOMINKI STYLOWE” z siedzibą w Burgrabicach..

 Data opublikowania: 01.02.2023


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 08/01/2023

 

dotyczy przeprowadzenia szkolenia cukierniczego w zakresie produkcji czekolady oraz opracowania receptury nadzień do pralin

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na sprzedaż oraz dostawę artykułów spożywczych do Centrum Produktu Lokalnego w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 27 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej, oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VIII.3 zapytania ofertowego.

 Data opublikowania: 31.01.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 03/01/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 03/01/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku na sprzedaż, dostawę oraz podłączenie wyposażenia kuchni pokazowej w Centrum Produktu Lokalnego.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Art System Artur Michałowski z siedzibą we Wrocławiu.

 Data opublikowania: 30.01.2023


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 05/12/2022

 

dotyczy przeprowadzenia szkolenia cukierniczego w zakresie produkcji czekolady oraz opracowania receptury nadzień do pralin

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na sprzedaż oraz dostawę artykułów spożywczych do Centrum Produktu Lokalnego w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 25 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej, oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VIII.3 zapytania ofertowego.

 Data opublikowania: 27.01.2023


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

nr 02/01/2023

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/01/2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku na sprzedaż, dostawę oraz podłączenie wyposażenia kuchni pokazowej w Centrum Produktu Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę „Inplus” Michał Kalinowski z siedzibą w Piasku.

 Data opublikowania: 24.01.2023


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 01/01/2023

 

Na sprzedaż, dostawę oraz podłączenie wyposażenia kuchni pokazowej w Centrum Produktu Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert w ramach Zaproszenia do składania ofert nr 01/01/2023, które pojawiło się dnia 13 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyłonił wykonawcy zamówienia i podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i jego unieważnienia zostało zastrzeżone w ust. VIII pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.

 Data opublikowania: 24.01.2023


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 03/12/2022

 

na świadczenie usługi koordynatora operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert w ramach Zaproszenia do składania ofert nr 03/12/2022, które pojawiło się dnia 28 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie wyłonił wykonawcy zamówienia i podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i jego unieważnienia zostało zastrzeżone w ust. VII pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.

 Data opublikowania: 13.01.2023


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego

nr 01/12/2022

 

na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu ,,Mechanizmy konsultacji społecznych” na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu ,,Mechanizmy konsultacji społecznych” w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 07 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VII.3 zapytania ofertowego.

 Data opublikowania: 16.12.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/11/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/11/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku na zakup i dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2023 roku, nieużywanego, kompletnego, wolnego od jakichkolwiek wad samochodu osobowego marki Dacia, model SANDERO w wersji EXPRESSION STEPWAY TCe 110 MY23 wraz z wyposażeniem

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę P.H.U. FORMAR Sp. J. z siedzibą w Nysie.

 Data opublikowania: 05.12.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/11/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/11/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ex post z wdrażania lokalnej strategii rozwoju na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę PERA Piotr Jaworski z siedzibą w Górki.

  Data opublikowania: 28.11.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 09/10/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 08/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku na sprzedaż oraz dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby promocji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę F.H.U. Europartners Mirosław Dudekz siedzibą w Tychach.

  

Data opublikowania: 08.11.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 08/10/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 08/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku na sprzedaż oraz dostawę artykułów sanitarno-higienicznych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Artim Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu.

  

Data opublikowania: 08.11.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 07/10/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 07/10/2022 z dnia 31 października 2022 roku na sprzedaż oraz dostawę artykułów biurowych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Artim Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu.

  

Data opublikowania: 08.11.2022


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego nr 06/10/2022

 

Dotyczy sprzedaży i dostawy artykułów kuchennych do Centrum Produktu Lokalnego.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na sprzedaż oraz dostawę artykułów kuchennych do Centrum Produktu Lokalnego w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 25 października 2022 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej, oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VII.3 zapytania ofertowego.

Data opublikowania: 31.10.2022


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego nr 05/10/2022

 

Dotyczy sprzedaży i dostawy artykułów spożywczych do Centrum Produktu Lokalnego.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert na sprzedaż oraz dostawę artykułów spożywczych do Centrum Produktu Lokalnego w związku z ogłoszeniem jakie pojawiło się w dniu 25 października 2022 r. na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o rezygnacji z udzielenia zamówienia w zakresie i na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym, o którym mowa wyżej, oraz o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do rozstrzygnięcia postępowania bez wyboru oferenta i unieważnieniu postępowania zostało zastrzeżone w pkt VII.3 zapytania ofertowego.

Data opublikowania: 31.10.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 04/10/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 04/10/2022 z dnia 11 października 2022 roku na sprzedaż oraz dostawę artykułów higieniczno-sanitarnych do Centrum Produktu Lokalnego.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Artim Sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu.

  

Data opublikowania: 31.10.2022


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/10/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/10/2022 z dnia 11 października 2022 roku na wykonanie i wdrożenie aplikacji WEB – portalu integrującego oferty turystyczne Nyskiego Księstwa Jezior i Gór wraz z opracowaniem i wprowadzeniem prezentowanych za jego pośrednictwem treści w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach operacji własnej planowanej do realizacji przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór pt. „Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór”.

 Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę E-JANKOWSKA ANNA EJANKOWSKA z siedzibą w Toruniu.

  

Data opublikowania: 18.10.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/09/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/09/2022 z dnia 16 września 2022 roku na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w Centrum Produktu Lokalnego.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Panią Żanetę Knapek.

  

Data opublikowania: 26.09.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 06/06/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 06/06/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Artim Sp. z o.o. z Opola.

 

 

 

Data opublikowania: 06.07.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 04/06/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 04/06/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku na sprzedaż i dostawę rollupów oraz ścianki reklamowej wraz z zadrukiem według projektu Zamawiającego jako materiału promocyjnego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 20142020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 20142020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę F.H.U. Europartners Mirosław Dudek z Tychów.

 

 

Data opublikowania: 16.06.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 03/06/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 03/06/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO HANNA STRZAŁKOWSKA – KĘDZIERSKA.

 

 

Data opublikowania: 16.06.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/06/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/06/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: RLKS w praktyce aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń własnych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO HANNA STRZAŁKOWSKA – KĘDZIERSKA.

 

 

Data opublikowania: 16.06.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/06/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/06/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku na zaprojektowanie, przygotowanie, sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór oraz działań promocyjnych w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę F.H.U. Europartners Mirosław Dudek z Tychów.

 

Data opublikowania: 15.06.2022


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 11/05/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 11/05/2022 z dnia 27 maja 2022 roku na przeprowadzenie szkolenia cukierniczego w zakresie produkcji czekolady w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „EuroCountry” oraz MAS Hrubý Jeseník.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Inplus Michał Kalinowski z Piasków.

 

Data opublikowania: 07.06.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 10/05/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 10/05/2022 z dnia 25 maja 2022 roku na świadczenie usług polegających na stałej, kompleksowej obsłudze księgowej spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez BIURO RACHUNKOWE BIEGŁY REWIDENT Agnieszka Nocoń z Nysy.

 

Data opublikowania: 01.06.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/05/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/05/2022 z dnia 10 maja 2022 roku na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz z Wrocławia.

 

Data opublikowania: 18.05.2022


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/05/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/05/2022 z dnia 02 maja 2022 roku na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie obejmującą obsługę wydarzeń i projektów realizowanych przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór w Centrum Produktu Lokalnego mieszczącym się w Nysie, przy ul. Brackiej 2,4,6-8 (obok fontanny Trytona).

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Panią Aleksandrę Balcerzak z Nysy.

Data opublikowania: 10.05.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 03/03/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 03/03/2022 z dnia 25 marca 2022 roku na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie obejmującej usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrum Produktu Lokalnego przy ul. Brackiej 2,4, 6-8.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Panią Agatę Konewecką.

Data opublikowania: 04.04.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/03/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/03/2022 z dnia 25 marca 2022 roku na sprzedaż i dostawę artykułów higieniczno – sanitarnych.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Data opublikowania: 04.04.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/03/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/03/2022 z dnia 22 marca 2022 roku na świadczenie usług o charakterze opiniodawczo – doradczym w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Panią Annę Sabat – Gałąź z Opola.

Data opublikowania: 31.03.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 03/02/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 03/02/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę BETA 7 Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Data opublikowania: 25.02.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/02/2022

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/02/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku na świadczenie usług o charakterze opiniodawczo – doradczym w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Marcina Urbana z Nysy.

Data opublikowania: 15.02.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/02/2022

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/02/2022 z dnia 7 lutego 2021 roku na obsługę aplikacji promujących teren Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez Panią Darię Muszyńską z Nysy.

Data opublikowania: 15.02.2022


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 04/12/2021

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 04/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku na sprzedaż, dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń w lokalu przewidzianym na Centrum Produktu Lokalnego, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę ART SYSTEM ARTUR MICHAŁOWSKI.

Data opublikowania: 27.12.2021


logo_na_www

Unieważnienie postępowania ofertowego 

nr 03/12/2021

 

Uprzejmie dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert w związku z realizacją zamówienia na sprzedaż, dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń w lokalu przewidzianym na Centrum Produktu Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. Uprawnienie Zamawiającego do unieważnienia postępowania zostało zastrzeżone w pkt VIII.3 przedmiotowego zapytania.

 

Data opublikowania: 17.12.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/12/2021

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku na wykonanie, dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń w lokalu przewidzianym na Centrum Produktu Lokalnego, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia wybrano ofertę, która została złożona przez firmę MEBLER MARTYNA PRZYBYLSKA – STAŚKIEWICZ.

Data opublikowania: 15.12.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/12/2021

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/12/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku na sprzedaż, dostawę, podłączenie oraz uruchomienie sprzętu elektronicznego w lokalu przewidzianym na Centrum Produktu Lokalnego wraz z przeprowadzeniem szkolenia z jego obsługi, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník.

Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, iż w ramach przedmiotowego zaproszenia nie została złożona żadna oferta.

Mając na uwadze powyższe, postępowanie zostało unieważnione.

Data opublikowania: 09.12.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/11/2021

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę ARTIM Sp. z o.o. z Opola.

Data opublikowania: 06.12.2021


logo_na_www 

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/06/2021

 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/06/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. na zaprojektowanie, przygotowanie, sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę F.H.U. Europartners Mirosław Dudek z Tych.

 

 

 

Data opublikowania: 21.06.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 17 maja 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych (stolarka) polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 83 do 84). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Sp.J.

 

 

Data opublikowania: 07.06.2021


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 17 maja 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych (stolarka) polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 81 do 82). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez MARCIN PACHURA KOW-PLAST.

 

 

Data opublikowania: 07.06.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 7 maja 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych (stolarka) polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 67 do 80). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez Technika Okienna P.H.U. Aleksander Rduch & Zbigniew Borek Sp.J.

 

Data opublikowania: 07.06.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego z dnia 26 marca 2021 r. dot. zamówienia o nazwie: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu byłej siedziby PTTK na Centrum produktu lokalnego zgodnie z przedmiarem robót (pozycje od 1 do 66 oraz od 85 do 274). Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy „Czas na produkt lokalny!” przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník. Wybrano ofertę, która została złożona przez AS-BUD Szawełło Adam.

 

Data opublikowania: 12.05.2021


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/02/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/02/2021 z dnia 04 luty 2021 r. na przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Piotra Jaworskiego, zam. Górki.

 

Data opublikowania: 12.02.2021


 

 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 04/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/05/2020 z dnia 07 maja 2020 r. na szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu:

  1. RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń własnych

na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Pawła Rodaka zam. w Warszawie.

 

Data opublikowania: 02.02.2021


 

 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 03/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/05/2020 z dnia 07 maja 2020 r. na szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu:

  1. Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny

na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez Pana Pawła Rodaka zam. w Warszawie.

 

Data opublikowania: 02.02.2021


logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 02/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/01/2019 z dnia 04 stycznia 2019 r. na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych i piśmienniczych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę ARTIM Sp. z o.o. z Opola.

 

 

Data opublikowania: 02.02.2021


 

logo_na_www

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego 

nr 01/01/2021

Informacja o o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 02/04/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wybrano ofertę, która została złożona przez firmę SIGMA Joanna Rąpała.

 

Data opublikowania: 02.02.2021