Wyniki naboru nr: I/2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór


LISTA OPERACJI WŁASNYCH WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA w ramach informacji o zamiarze realizacji operacji własnych przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór z dnia 30.05.2017