Projekty współpracy

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Odwiedź Pogranicze!” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00001-6936-UM0830001/18 zawartej w dniu 28.08.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 100 000,00 zł.

 

 

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod nazwą: „Czas na rybę!” finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00002-6936-UM0830002/18 zawartej w dniu 18.09.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w wysokości 100 000,00 zł.