Szanowni Państwo,

w związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023-2027, w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór pragnie zaprezentować projekt nowej LSR z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER tj. innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR.

Ponadto, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety dotyczącej propozycji nowej LSR.

https://forms.gle/YRdgaEEJzroJbSee8

Uwagi bądź sugestie do projektu nowej LSR proszę przesyłać na dedykowany adres e-mail: [email protected].

Data publikacji: 26.05.2023

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkań – uaktualnienie załącznika nr 6 z dnia 31.03.2023  

Data publikacji: 25.05.2023

Ankieta

„W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa opinię na temat projektu kryteriów wyboru operacji oraz rozwiązań proceduralnych planowanych do wdrożenia w nowej LSR.

Link do ankiety: https://forms.gle/fqEoUHMHaTLf9hnF6

Uwagi do nowej LSR można zgłaszać na dedykowany adres e-mail: [email protected]

Z góry bardzo dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi.”

 

Moderowane warsztaty online w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Data publikacji: 22.05.2023

Kryteria wyboru NKJiG

„W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór pragnie przedstawić Państwu propozycję nowych rozwiązań proceduralnych, czyli kryteriów wyboru operacji planowanych do wdrożenia w nowej LSR.”

Moderowane warsztaty online w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkańuaktualnienie załącznika nr 6 oraz nr 7 z dnia 27.01.2023

 

 

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkańuaktualnienie załącznika nr 6 oraz nr 7 z dnia 08.12.2022

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkańuaktualnienie załącznika nr 6 oraz nr 7 z dnia 24.11.2022

Prace nad budową nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR) – fiszka projektowa dla mieszkańców terenu LSR

W związku z trwającym procesem przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR), w ramach którego realizowany jest plan włączenia lokalnej społeczności,  zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców terenu objętego LSR – fiszki projektowej, która pozwoli nam pozyskać informacje na temat Państwa potrzeb w zakresie realizowanych przez Nyskie Księstwo Jezior i projektów ze środków unijnych. Państwa opinia będzie kluczowa przy ustalaniu celów oraz przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach nowej LSR. Zależy nam na tym, aby wydatkowanie nowych środków unijnych odpowiadało prawdziwym potrzebom mieszkańców.

 

Wypełnioną fiszkę projektową proszę przesyłać na dedykowany dla budowy nowej LSR adres e-mail: [email protected]

Pobierz dokument do wypełnienia

Moderowane warsztaty online w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkańuaktualnienie załącznika nr 6 oraz nr 7. 

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkańuaktualnienie załącznika nr 6 oraz nr 7.


Podsumowanie spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla mieszkańców przeprowadzonych w dniach 28.06 – 01.07.2022 r.

 

Za nami szereg spotkań informacyjno – konsultacyjnych z mieszkańcami 8 gmin powiatu nyskiego.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne przepowodzane zostały w ramach procesu przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023 – 2027.

Miały one na celu diagnozę sytuacji panującej w każdej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, jak również zebranie opinii o aktualnych trendach rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, a także zmian demograficznych.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie warsztatów partycypacyjnych. Prowadzącym spotkania był Pan Piotr Jaworski – niemający sobie równych, świetny audytor, ale także trener i mentor.

Panie Piotrze, dla Pana szczególne podziękowania od zespołu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, a także uczestników spotkań.

Wszystkim Państwu, biorącym udział w spotkaniach również bardzo dziękujemy za obecność i każdą cenną sugestię !

 


 

Spotkania konsultacyjne w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

 


 

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkań.