Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkańuaktualnienie załącznika nr 6 oraz nr 7.


Podsumowanie spotkań informacyjno – konsultacyjnych dla mieszkańców przeprowadzonych w dniach 28.06 – 01.07.2022 r.

 

Za nami szereg spotkań informacyjno – konsultacyjnych z mieszkańcami 8 gmin powiatu nyskiego.

Spotkania informacyjno – konsultacyjne przepowodzane zostały w ramach procesu przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023 – 2027.

Miały one na celu diagnozę sytuacji panującej w każdej z gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, jak również zebranie opinii o aktualnych trendach rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, a także zmian demograficznych.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie warsztatów partycypacyjnych. Prowadzącym spotkania był Pan Piotr Jaworski – niemający sobie równych, świetny audytor, ale także trener i mentor.

Panie Piotrze, dla Pana szczególne podziękowania od zespołu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, a także uczestników spotkań.

Wszystkim Państwu, biorącym udział w spotkaniach również bardzo dziękujemy za obecność i każdą cenną sugestię !

 


 

Spotkania konsultacyjne w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 przez Lokalną Grupę Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

 


 

Plan włączenia społeczności – opis procesu przygotowania LSR wraz z informacją o miejscach i terminach przeprowadzonych spotkań.