Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca do dnia 21.06.2016

Procedura


Załączniki do procedury

Karty oceny przedsięwzięć