Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca od dnia 12.01.2021

Procedura

 

Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć