Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca do dnia 02.04.2020

Procedura

 

Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć