Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca do dnia 11.01.2021

Procedura

 

Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć