Procedura przeprowadzania naborów i wyboru operacji przez stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, obowiązująca do 02.04.2020

Procedura

 


Załączniki do procedury
 


Karty oceny przedsięwzięć