Procedura realizacji operacji własnych LGD – obowiązująca do dnia 17.05.2017

Procedura

 


Załączniki do procedury
 


Karty oceny przedsięwzięć