Zasoby naturalne

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w powiecie nyskim znajdują się na terenie Gór Opawskich na przełomie rzeki Białej Głuchołaskiej i Złotego Potoku. Obszar ten objęto ochroną prawna jako park krajobrazowy, w którym grupy turystyczne mogą poznawać walory przyrodnicze parku w plenerze. Na terenie parku utworzono w roku 1999 rezerwaty przyrody

Details