Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w powiecie nyskim znajdują się na terenie Gór Opawskich na przełomie rzeki Białej Głuchołaskiej i Złotego Potoku. Obszar ten objęto ochroną prawna jako park krajobrazowy, w którym grupy turystyczne mogą poznawać walory przyrodnicze parku w plenerze. Na terenie parku utworzono w roku 1999 rezerwaty przyrody :

  1. „Cicha dolina” w masywie Kopy Biskupiej
  2. „Las Bukowy” w granicach miasta Głuchołazy
  3. Rezerwat geologiczny „Nad Białką”
  4. Rezerwat częściowy „Przyłęk”
  5. Rezerwat częściowy „Blok”

Więcej www.wodip.opole.pl