Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca od dnia 22.11.2018

Procedura

 

Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć