Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca od dnia 03.04.2020

Procedura

 

Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć