Procedura realizacji operacji własnych LGD - obowiązująca od dnia 17.05.2017

Procedura

 


Załączniki do procedury

 


Karty oceny przedsięwzięć