Jarmark ze św. Ritą

W sobotę (22 sierpnia) w ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, członków LGD oraz samorządowców z obszaru Powiatu Nyskiego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o wpływie jarmarków oraz wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i kulinarne na rozwój produktów lokalnych na rozwój turystyki. Wykłady zostały przedstawione przez Burmistrzów i Wójtów Gmin. Tego…

Niedziela z produktami lokalnymi

W niedzielę (19 maja) w ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak” w Głębinowie odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, członków LGD oraz samorządowców z obszaru Powiatu Nyskiego. W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o wpływie produktów lokalnych na rozwój turystyki. Ciekawy wykład wygłosił przedstawiciel Gminy Nysa Anatol Bukała. Tego dnia w Głębinowie odbył się też Jarmark ze św. Ritą…