Kampania informacyjna ,,Podsumowanie LSR”

W związku z realizacją kampanii informacyjnej ,,Podsumowanie LSR” w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, przesyłamy Państwu informację na temat stanu wdrażania LSR w oparciu o wyniki monitoringu skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza liderów opinii.