ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń własnych, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Biesiada Wielkanocna 2017 w Otmuchowie

W dniu 6 kwietnia 2017 mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć w 13 już edycji Biesiady Wielkanocnej na zamku w Otmuchowie. Jest to rokroczne wydarzenie, w którym uczestniczą przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń działających na terenie gminy Otmuchów. Prezentowano oryginalne pisanki, ozdoby świąteczne, a przede wszystkim ogromne bogactwo wielkanocnych smaków.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/04/2017

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, przygotowanie, sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, przewidziane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z §24
ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 15.30 w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Armii Krajowej 7 (budynek mieści się obok przedszkola nr 6 i Komendy Powiatowej Policji w Nysie).