Ogłoszenia o naborze wniosków

Ogłoszenia o naborach wniosków w zakresie przedsięwzięć
1.1.1 wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
1.1.2 zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich
2.1.2 rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
2.2.1 zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego
2.2.2 promocję kultury i produktów lokalnych