ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 04/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu: Mechanizmy konsultacji społecznych, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.