Kampania informacyjna ,,Podsumowanie LSR”

W związku z realizacją kampanii informacyjnej ,,Podsumowanie LSR” w ramach Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020, przesyłamy Państwu informację na temat stanu wdrażania LSR w oparciu o wyniki monitoringu skierowane do mieszkańców obszaru LSR, a zwłaszcza liderów opinii.

Ogłoszenie o posiedzeniu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

W nawiązaniu do zapisów § 10 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, zwanego dalej Radą, Przewodniczący Rady zawiadamia, że w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godzinie 15:30, w Centrum Produktu Lokalnego mieszczącym się w Nysie, przy ulicy Brackiej 2, 4, 6-8 (obok Fontanny Trytona), odbędzie się posiedzenie Rady.