Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 04/12/2018 na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 04/12/2018 na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 03/12/2018 na wykonanie usługi szkoleń w ramach aktywizacji

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleń w ramach aktywizacji w zakresie sporządzenia biznesplanu, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/12/2018 na sprzedaż i dostawę papieru kserograficznego

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę papieru kserograficznego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.