Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z §24
ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r. o godz. 15.30 w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Armii Krajowej 7 (budynek mieści się obok przedszkola nr 6 i Komendy Powiatowej Policji w Nysie).