ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/12/2018 na sprzedaż i dostawę papieru kserograficznego

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę papieru kserograficznego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.