Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania ofertowego nr 04/12/2018 na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki oraz utylizację zużytych tonerów

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na sprzedaż i dostawę tonerów do drukarki na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.