Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wybory organów na nową kadencję 2014-2020

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z § 24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie (RCTWiTI) przy ul. Obrońców Tobruku 5.