ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 03/12/2018 na wykonanie usługi szkoleń w ramach aktywizacji

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi szkoleń w ramach aktywizacji w zakresie sporządzenia biznesplanu, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pokaż więcej