Zaproszenie do składania ofert nr 03/06/2016 na opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułu prasowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 03/06/2016 na opracowanie graficzne oraz opublikowanie w prasie informacyjnego artykułu prasowego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020