ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 03/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia pracowników stowarzyszenia z zakresu: Mechanizmy konsultacji społecznych, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i doświadczeń własnych, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 01/05/2017

Na wykonanie usługi szkolenia członków organów oraz pracowników stowarzyszenia z zakresu: procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny, na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.