Spotkania informacyjno – konsultacyjne

NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE, w związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, w ramach aktywizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2 PROMOCJA KULTURY I PRODUKTÓW LOKALNYCH (PROJEKT GRANTOWY) realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.