ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 02/12/2018 na sprzedaż i dostawę papieru kserograficznego

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę papieru kserograficznego na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Details

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 01/11/2018 na wykonanie usługi szkolenia członków organów (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz pracowników stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 01/11/2018 na wykonanie usługi szkolenia członków organów (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) oraz pracowników stowarzyszenia

Details

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie, zgodnie z §24
ust. 1 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 15.30 w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie przy ul. Armii Krajowej 7 (budynek mieści się obok przedszkola nr 6 i Komendy Powiatowej Policji w Nysie).

Details