Ogłoszenie o posiedzeniu Rady – organu decyzyjnego Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

W nawiązaniu do zapisów § 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Rady – organu decyzyjnego stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, zwaną dalej Radą, Przewodniczący Rady zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2017 r. (wtorek) o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Nysie przy ul. Kolejowej 15 – sala nr 234, odbędzie się posiedzenie Rady.

Details