ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 03/02/2017

Zarząd stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, przygotowanie, sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, przewidziane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje Szkolenie w formie warsztatów pt.: „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność organizacyjna i marketingowa”. Szkolenie umożliwi przedstawienie podstawowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, tworzenia strategii marketingowej, budowania wizerunku własnej marki, analizy rynku docelowego, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucyjnych.